Zasady międzynarodowego transportu zwłok

Zgon poza granicami kraju wiąże się zwykle z koniecznością sprowadzenia zwłok. Wszystkie procedury związane z transportem ciała osoby zmarłej są ściśle uregulowane w obowiązujących przepisach, a do ich rozpoczęcia niezbędne jest wypełnienie odpowiednich formalności. Zasady międzynarodowego transportu zwłok obejmują też szereg wymagań co do wykorzystywanych pojazdów. Zobaczmy, jak wyglądają najważniejsze szczegóły związane z tym zagadnieniem.

 

Wymagania formalne przy transporcie zwłok z zagranicy

Sprowadzenie zwłok z zagranicy wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Wydaje je starosta powiatu, w którym ma się odbyć pochówek. Przed wydaniem zaświadczenia zasięga on opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Zezwolenie tego rodzaju jest wydawane w ciągu maksymalnie trzech dni. Składając wniosek, należy przedstawić dokument potwierdzający zgon, który jest przetłumaczony na język polski. Jeśli nie jest na nim podana przyczyna zgonu, potrzebne będzie też zaświadczenie, że nie nastąpił on wskutek choroby zakaźnej.

Oprócz zezwolenia od starosty lub prezydenta miasta, w przypadku miasta na prawach powiatu, potrzebne jest również zaświadczenie polskiego konsula z państwa, w którym znajduje się ciało zmarłego. Żeby je uzyskać, trzeba przedstawić dokument otrzymany w starostwie lub urzędzie miasta.

 

Kto może wystąpić o zgodę na sprowadzenie zwłok?

Zezwolenie na transport zwłok może zostać wydane na wniosek małżonka osoby zmarłej, jej dzieci lub wnuków, a także rodziców albo dziadków. Pozwolenie tego rodzaju może być też udzielone innym krewnym i powinowatym.

 

Jakim środkiem transportu można sprowadzić zwłoki?

Transport zwłok może się odbywać przy wykorzystaniu samolotu, kolei lub specjalnie przystosowanych do przewozu zwłok samochodów. Możliwość transportu samolotem lub koleją zależy od wewnętrznych regulaminów przewoźnika i może być związana z wypełnieniem różnych dodatkowych warunków.