Transport zwłok karawanem. Jak to wygląda w praktyce?

Zgon, który nastąpił poza miejscem zamieszkania zmarłego, oznacza z reguły konieczność przewiezienia ciała do miejscowości, gdzie ma się odbyć ceremonia pogrzebowa. W zależności od tego, czy w grę wchodzi sprowadzenie zwłok z zagranicy, czy jedynie z innego punktu kraju nieco inaczej będą wyglądały związane z tym procedury. W obu przypadkach nieodzowne okaże się jednak skorzystanie z pomocy zakładu pogrzebowego oferującego transport zwłok. W Lubinie usługami tego rodzaju zajmuje się Dom pogrzebowy Fenix, mający swój oddział pod adresem Lubin, ul. 1-go Maja 17A. Przekonajmy się, jak wygląda to w praktyce.

Transport zwłok spoza kraju

Sprowadzenia zwłok osoby zmarłej za granicą wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez starostę powiatu albo prezydenta miasta na prawach powiatu, w którym ma zostać zorganizowana ceremonia pogrzebowa. Jest ono wydawane w ciągu 3 dni po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Do uzyskania dokumentu potrzebne będzie przedstawienie potwierdzenia zgonu przetłumaczonego na język polski. Jeśli nie zawiera ono przyczyny zgonu, należy załączyć zaświadczenie, że nie doszło do niego wskutek choroby zakaźnej. Konieczne będzie również zaświadczenie polskiego konsula rezydującego w państwie, w którym znajduje się ciało zmarłego.

Przewóz zwłok wewnątrz kraju

Pozwolenie na transport zwłok będzie potrzebne, jeżeli przewóz ciała ma się odbyć wewnątrz kraju, lecz dystans jest dłuższy niż 60 km. Zgodnie z przepisami ciało zmarłego musi być umieszczone w specjalnie oznakowanym i wyposażonym pojeździe. Nie może on mieć zamontowanych siedzeń w części, gdzie będzie ulokowana trumna, a jego wnętrze musi być przystosowane do dezynfekcji. Niezbędne okaże się też wyposażenie uniemożliwiające przemieszczanie się trumny. Przewóz urny nie wymaga korzystania ze specjalnego samochodu.