Organizacja pogrzebu krok po kroku

Śmierć osoby bliskiej jest zawsze bardzo silnym przeżyciem. Urządzenie pogrzebu bywa więc bardzo trudne, tym bardziej że najczęściej wszystkie sprawy trzeba załatwić w dość krótkim czasie. Mimo tego, że znaczną części obowiązków związanych z organizacją pogrzebu może wziąć na siebie zakład pogrzebowy, nie uchronimy się przed koniecznością zgromadzenia pewnych dokumentów i podjęcia kilku decyzji. Sprawdźmy, co koniecznie musimy zrobić.

 

Dokumenty i formalności

Pierwszym i podstawowym dokumentem, którym musimy dysponować w przypadku śmierci osoby z naszej najbliższej rodziny, jest karta zgonu. Jest to dokument, który wystawia lekarz stwierdzający zgon. W przypadku, gdy nasz krewny zmarł w szpitalu, wystawienie karty zgonu pozostaje w gestii pracujących tam lekarzy. W przeciwnym razie musimy wezwać lekarza do domu, gdzie znajdują się zwłoki.

Po uzyskaniu karty zgonu musimy we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego złożyć wniosek o wydanie aktu zgonu. Będzie on nam potrzebny do rozliczenia kosztów pogrzebu, m.in. do uzyskania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłku pogrzebowego. Dokument ten będzie też potrzebny przy załatwianiu innych formalności, np. w banku czy podczas porządkowania spraw zmarłego związanych z majątkiem.

 

Wybór zakładu pogrzebowego

Poza uzyskaniem odpowiednich zaświadczeń musimy wybrać zakład pogrzebowy, z którego usług chcemy skorzystać. W zależności od naszych oczekiwań zakład pogrzebowy może zająć się całością spraw związanych z pogrzebem. Odbierze zwłoki z domu lub szpitala, przygotuje je odpowiednio do pogrzebu, a także dostarczy wszystkie potrzebne akcesoria, m.in. trumnę lub urnę oraz ubranie. Zadba także o organizację całej uroczystości zgodnie z naszą wolą.

W wielu przypadkach nasza rola może się ograniczyć do wyboru i zaakceptowania poszczególnych propozycji dotyczących szczegółów samego pogrzebu, np. sposobu transportu zwłok czy oczekiwanej przez nas oprawy.

 

Cmentarz i posługa religijna

Bardzo często zakład pogrzebowy może w naszym imieniu dokonać wszystkich ustaleń związanych z zapewnieniem miejsca na cmentarzu lub kontaktu z duchownym. Wiele osób woli jednak tego rodzaju sprawy załatwiać osobiście. W takim przypadku niezbędne jest wykupienie miejsca na cmentarzu oraz uiszczenie niezbędnych opłat związanych z pogrzebem. Zgodnie z wolą zmarłego lub własną decyzją należy także załatwić kwestię posługi duchowej.