Jak wygląda pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki może mieć niemniej uroczystą oprawę, niż pogrzeb religijny. Od tradycyjnego pochówku katolickiego różni się przede wszystkim brakiem odniesień do wiary oraz Boga, a także tym, kto prowadzi całą ceremonię. Podczas gdy pogrzeb religijny prowadzi ksiądz, za przebieg pochówku świeckiego odpowiada mistrz ceremonii. Sprawdź w naszym wpisie, jak wygląda pogrzeb świecki.

 

Kiedy organizuje się świeckie pogrzeby?

Szacuje się, że pochówki świeckie stanowią obecnie około 2% wszystkich pogrzebów. Podczas gdy religijne obrządki mają ściśle ustalony przebieg, pochówek świecki cechuje bardzo duża dowolność, a jego organizacja zależy przede wszystkim od życzeń rodziny zmarłego lub jego woli, zawartej w testamencie. Bardzo często samo pragnienie pogrzebu świeckiego zostało wyrażone właśnie w zapisie testamentowym. Organizację tego typu pochówku warto przemyśleć także wtedy, kiedy bliska nam osoba deklarowała się stanowczo jako osoba niewierząca, jeśli nie była członkiem kościoła katolickiego lub jeśli bardzo jasno sygnalizowała wolę pogrzebu świeckiego jeszcze za swojego życia.

 

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Przygotowania do uroczystego świeckiego pochówku zaczynają się zazwyczaj od przygotowania mowy pogrzebowej, którą konstruują członkowie rodziny i mistrz ceremonii. W przeciwieństwie do mów na pogrzebach religijnych, w przemowach, głoszonych podczas pochówków świeckich nie ma odniesień do wiary, natomiast bardzo mocno podkreśla się zasługi zmarłego oraz pozytywne cechy jego charakteru. Przemówienie powinno także podkreślać ból bliskich osób i wyrażać żal za zmarłym. Miejsce oraz przebieg mowy pogrzebowej zależy od życzeń rodziny. Może być ona wygłoszona jeszcze w kaplicy domu pogrzebowego lub dopiero nad grobem zmarłego. Bardzo często rodzina zmarłego decyduje się także na oprawę muzyczną pogrzebu, wybierając utwory z repertuaru muzyki klasycznej. Po przemowie mistrza ceremonii głos zabierają kolejno członkowie rodziny oraz przyjaciele. Jeśli mowa wygłaszana była w kaplicy, zazwyczaj mistrz ceremonii mówi jeszcze kilka słów tuż przed złożeniem trumny lub urny do grobu. Kolejną różnicą między pogrzebem świeckim a religijnym jest fakt, że w przypadku pogrzebów świeckich bliscy zmarłego dużo częściej decydują się na kremację. Z kolei osoby będące członkami kościoła katolickiego preferują pogrzeby tradycyjne, w trosce o zmartwychwstanie ciała.

Nasz zakład pogrzebowy oferuje zarówno tradycyjne pogrzeby religijne, jak i pochówki świeckie.