Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem, przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku śmierci bliskiej osoby. Stanowi on rekompensatę za poniesione koszty pochówku. W naszym wpisie wyjaśniamy, jak go uzyskać oraz jakie dokumenty będą niezbędne.

 

Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy i jakie dokumenty będą niezbędne?

Prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego ma każda osoba, pokrywająca koszty pogrzebu. Najczęściej jest to bliski zmarłego, lecz może być to także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina lub powiat. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest bycie objętym ubezpieczeniem w ZUS, w przypadku zmarłych, będących członkami rodziny. Zmarły również powinien być objęty ubezpieczeniem w ZUS lub powinien był pobierać emeryturę. Jeśli zmarły nie miał ubezpieczenia, aby móc ubiegać się o zasiłek pogrzebowy należy wykazać, że pobierał on zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne. Starając się o świadczenie musisz przygotować:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • oryginały rachunków, dotyczących pogrzebu,
  • zaświadczenie pracodawcy o tym, że ty lub zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu,
  • dokumenty, potwierdzające przynależność do rodziny zmarłego,
  • dowód osobisty albo paszport.

Do dokumentów dołącz wniosek i całość złóż w jednostce ZUS, wypłacającej emeryturę zmarłemu lub w jednostce ZUS zgodnie z twoim miejscem zamieszkania. Dokumenty można także przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie.

 

Obowiązujące terminy, związane ze staraniem się o zasiłek pogrzebowy

Pamiętaj, że o zasiłek pogrzebowy możesz ubiegać się do 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiej osoby. Na jego przyznanie czeka się 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów. Kwota wpływa na wskazane we wniosku konto. Wysokość zasiłku różni się od tego, czy występujemy o świadczenie jako rodzina zmarłego, czy jako instytucja, która zorganizowała pogrzeb. W przypadku członków rodziny kwota ta zawsze będzie wynosić 4 000 złotych, niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów. Jeśli natomiast jesteś spoza rodziny zmarłego lub reprezentujesz instytucję, finansującą pogrzeb otrzymasz w ramach zasiłku pogrzebowego tyle, ile faktycznie wydałeś na pogrzeb, ale nie więcej niż 4 000 złotych.

Nasz dom pogrzebowy oferuje wszelką możliwą pomoc oraz doradztwo w zakresie uzyskania zasiłku pogrzebowego, służąc odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi poniesione koszty pogrzebu.