Jak postępować w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu?

Doświadczenie śmierci bliskiej osoby, która dodatkowo odeszła w domu, to wyjątkowo trudne przeżycie. W takiej sytuacji trzeba pamiętać także o tym, jak w sposób właściwy postępować oraz jaka jest kolejność podejmowania takich czynności.

 

Wezwanie lekarza lub pogotowia ratunkowego

W przypadku śmierci osoby bliskiej w domu, należy niezwłocznie wezwać lekarza rodzinnego, a wtedy, gdy nie jest on dostępny zadzwonić po pogotowie ratunkowe. Wówczas wydawana jest karta zgonu, która jest niezbędna, aby móc dopełnić formalności związanych z pochówkiem.

 

Kontakt z zakładem pogrzebowym

Po uzyskaniu karty zgonu należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który zabierze ciało do kostnicy. Usługi pogrzebowe obejmują także takie czynności jak przygotowanie ciała do pochówku, nie zaleca się więc, aby samodzielnie ubierać bliską osobę. Taka czynność mogłaby być bowiem wyjątkowo trudna dla najbliższych członków rodziny, dlatego najlepiej, aby zadanie to zostało w sposób godny wykonane właśnie w zakładzie pogrzebowym.

 

Uzyskanie aktu zgonu

Następnym etapem jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać dokument jakim jest akt zgonu, jest on bowiem niezbędny, aby móc rozpocząć organizację pogrzebu. Co istotne, taką czynność można zlecić także pracownikom zakładu pogrzebowego. To najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie czują się na siłach i nie chcą zajmować się biurokracją tuż po śmierci bliskiej osoby.

 

Dezynfekcja pomieszczenia

Jeśli od śmierci w domu do zabrania zwłok minęło więcej niż 12 godzin, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczenia. Wynika to z faktu, że w rozkładającym się ciele powstają niebezpieczne bakterie, wirusy oraz grzyby, które mogą być szkodliwe dla domowników. Także ze względu na własny komfort, taką usługę warto zlecić wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie.

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu jest trudne, dlatego też zawsze warto prosić o wsparcie. W skutek tak trudnych emocji można bowiem zapomnieć o kwestiach, które są w tej sytuacji absolutnie kluczowe.