W artykule zawrzeć lokalizację oddziału - Polkowice

Urządzenie pochówku wiąże się zarówno z koniecznością zadbania o właściwą oprawę uroczystości, jak i pokrycia jej kosztów. Przy urządzaniu ceremonii warto więc wybierać firmę, która zajmie się kompleksową organizacją pogrzebu – w Polkowicach można w tym celu zdecydować się Dom Pogrzebowy Fenix – ale także załatwi sprawy związane z zasiłkiem pogrzebowym. Przekonajmy się, jak wyglądają procedury jego uzyskania oraz sprawdźmy, komu może zostać wypłacony.

 

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy pozwala na zrekompensowanie kosztów pogrzebu. Może on zostać przekazany osobie spokrewnionej. Dotyczy to małżonka, dzieci własnych albo przysposobionych i przyjętych na wychowanie, wnuków, a także rodziców, dziadków oraz rodzeństwa. O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą też wnioskować dzieci małżonka, ojczym lub macocha, a ponadto rodzice adopcyjni. Kwotę 4000 zł może również odebrać każdy, kto zostanie do tego upoważniony przez osobę mającą prawo uzyskania zasiłku. Najbliżsi krewni kwotę tę mogą wydatkować według własnego uznania.

 

Jak wygląda wnioskowanie o zasiłek?

O zasiłek pogrzebowy można wystąpić do ZUS/KRUS w ciągu 12 miesięcy od śmierci. Jeżeli identyfikacji zmarłego dokonano później lub odnalezienie zwłok nastąpiło dopiero po czasie, bieg tego terminu jest liczony od dnia pogrzebu. Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje najpóźniej po 30 dniach od zgromadzenia dokumentacji. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi przedstawić dowód bycia objętym ubezpieczeniem lub udokumentować, że zmarły miał ubezpieczenie rentowe, otrzymywał rentę albo emeryturę, a także, gdy pobierał świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia. Konieczny będzie też skrócony akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwotożsamość wnioskodawcy.