Gdzie szukać wsparcia w związku z organizacją pogrzebu bliskiej osoby?

Pogrzeb bliskiej osoby jest sytuacją bardzo stresującą i smutną. Pomimo nieutulonego żalu i żałoby najbliższa rodzina i przyjaciele muszą zająć się kwestiami związanymi z pogrzebem. Jako że śmierć w wielu przypadkach jest zaskoczeniem dla otoczenia, ciężko jest skupić się na formalnościach. W obecnych czasach praktycznie wszystkie kwestie organizacyjne można zlecić specjalistom w tej dziedzinie. Dzięki temu nie będziemy musieli podejmować różnych wyborów w tak ciężkim dla nas czasie.

Kto zapewni wsparcie podczas organizacji pogrzebu bliskiej nam osoby?

Po dostarczeniu przez nas karty zgonu, organizacją pogrzebu zajmuje się zakład pogrzebowy. Ciało zostanie zabrane przez pracowników do chłodni i odpowiednio przygotowane. Do naszych obowiązków należy wyłącznie:

  • Wyznaczenie daty i miejsca pogrzebu,
  • Wybór trumny,
  • Wybór obrządku zgodnego z wyznaniem denata lub ustalenie wszelkich szczegółów pochówku świeckiego.

Pogrzeb zazwyczaj planuje się w parafii zamieszkania denata. Termin wyznaczany jest przez kancelarię cmentarną. Do ustalenia daty konieczne jest posiadanie karty zgonu przekazywanej administracji cmentarza oraz aktu zgonu do wglądu kapłana. Po ustaleniu konkretnego terminu należy przekazać tę informację zakładowi pogrzebowemu, wspierającego organizację pochówku naszego bliskiego. Kolejnym etapem jest wybór trumny. Jest to bardzo ciężki moment, dlatego warto mieć kogoś bliskiego do wsparcia, jak również porozmawiać o tym z pracownikami zakładu pogrzebowego. Z ich pomocą trumna zostanie wybrana szybko, ucinając negatywne emocje związane z wyborem. Trumna dobierana jest w zależności od okoliczności i preferencji. Jeżeli denat przed śmiercią wyraził wolę skremowania, należy wybrać odpowiednią urnę. Przy wyborze trumny należy zwrócić uwagę na rozmiar. W przypadku śmierci osoby bardzo wysokiej, o dużej masie lub dziecka trumna powinna zostać wykonana indywidualnie. Trumny mogą posiadać ozdobne ornamenty. Zakład pogrzebowy może zająć się również ozdobieniem trumny, kościoła i grobu kwiatami. Przygotowywanie wiązanek z tej okazji jest jednym z elementów wsparcia dla bliskich zmarłego.