Czym różni się ceremonia pogrzebowa świecka od katolickiej?

Pogrzeb świecki to ceremonia pozbawiona elementów związanych z religią. W ten sposób żegna się ateistów, agnostyków oraz osoby ochrzczone, ale niepraktykujące. Ogólna forma przeprowadzenia ceremonii jest podobna do pogrzebu katolickiego. W przypadku pogrzebu katolickiego, zasady dotyczące przebiegu uroczystości reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Pogrzeb świecki nie ma odgórnie narzuconych zasad. W obu uroczystościach bierze udział osoba prowadząca, wydarzenia mają uroczysty i poważny charakter, a miejsce pożegnania ozdobione jest kwiatami. Ceremonie różnią się głównie w wymiarze duchowym.

 

Przebieg pogrzebu katolickiego

Pogrzeb katolicki składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wystawienie ciała w kaplicy. To moment, w którym bliscy osoby zmarłej mogą się pożegnać.

Kolejnym etapem jest msza święta. Odbywa się ona w miejscu zamieszkania zmarłego. Trumnę umieszcza się naprzeciwko ołtarza. Msza jest podobna do zwykłego nabożeństwa, ale kazanie poświęcone jest zmarłemu i tematyce życia wiecznego. Pod koniec mszy śpiewana jest pieśń „Anielski orszak”.

Ostatni etap to złożenie trumny do grobu. W trakcie odmawiane są modlitwy. Bliscy mogą sypnąć do grobu garść ziemi. Gdy trumna zostanie zakopana składane są kwiaty.

Katolickie oraz świeckie pogrzeby w Lubinie organizowane są przez zakład pogrzebowy Fenix mieszczący się przy ulicy Wójta Henryka 45.

 

Jak wygląda pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki przebiega podobnie do pogrzebu katolickiego, jednak pozbawiony jest wszelkich nawiązań religijnych.

Pierwszym etapem jest wystawienie zmarłego w kaplicy. W tym czasie z kaplicy zabierane są wszelkie symbole religijne. Pogrzeb prowadzi mistrz ceremonii lub pracownik zakładu pogrzebowego. Wygłasza on mowę pogrzebową. Jest to również moment, w którym bliscy zmarłego mogą powiedzieć kilka słów na jego temat. Pożegnaniu może towarzyszyć oprawa muzyczna lub projekcja filmu ze zdjęciami zmarłego. Po części ceremonii w kaplicy następuje przejazd na cmentarz i złożenie prochów lub trumny do grobu. W przypadku pogrzebu świeckiego zmarły domyślnie jest chowany na cmentarzu komunalnym. Zamiast krzyża przy grobie umieszczany jest elegancki pal świecki pozbawiony symboli religijnych.

Przebieg uroczystości ustalają bliscy zmarłego z mistrzem ceremonii. Dzięki temu, że forma pogrzebu nie jest narzucona, można dostosować ją do swoich potrzeb i życzeń zmarłego.