Ostatnie pożegnanie zmarłego. Gdzie i jak to się odbywa?

Ostatnie pożegnanie zmarłego przebiega w nieco inny sposób w zależności od tego, czy jest to pogrzeb katolicki, czy świecki. W przypadku pogrzebu katolickiego, zasady dotyczące przebiegu uroczystości reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Pogrzeb świecki nie ma odgórnie narzuconych zasad. Na jego przebieg główny wpływ mają bliscy zmarłego.

Przebieg pogrzebu katolickiego

Pogrzeb katolicki składa się z trzech głównych etapów. Pierwszym z nich jest wystawienie ciała zmarłego w kaplicy. Jest to moment, w którym bliscy osoby zmarłej mogą się z nią pożegnać. W przypadku spopielenia ciała, rodzina i przyjaciele mogą pożegnać się ze zmarłym przed procesem kremacji.

Kolejnym etapem jest msza święta. Odbywa się ona w miejscu zamieszkania osoby zmarłej. Trumna lub urna umieszczana jest naprzeciwko ołtarza. Msza jest podobna do zwykłej mszy świętej, ale kazanie poświęcone jest zmarłemu i tematyce życia wiecznego. Pod koniec mszy śpiewana jest pieśń pt. „Anielski orszak”.
Ostatnim etapem jest złożenie trumny do grobu. W trakcie odmawiane są modlitwy. Bliscy mogą sypnąć do grobu garść ziemi. Gdy trumna zostanie zakopana, na grobie składane są kwiaty.
Organizując pogrzeb w Rudnie, Polkowicach czy Lubinie polecamy skorzystanie z naszej oferty.

Jak wygląda pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki przebiega podobnie do pogrzebu katolickiego, jednak pozbawiony jest wszelkich nawiązań religijnych.
Pierwszym etapem pogrzebu jest wystawienie ciała zmarłego w kaplicy. Na czas pogrzebu świeckiego, z kaplicy zabierane są wszelkie symbole religijne. Pogrzeb prowadzi mistrz ceremonii lub pracownik zakładu pogrzebowego. W kaplicy osoba prowadząca ceremonię wygłasza mowę pogrzebową. Jest to również moment, w którym bliscy zmarłego mogą powiedzieć kilka słów na jego temat. Pożegnaniu zmarłego w kaplicy może towarzyszyć oprawa muzyczna. Po części ceremonii w kaplicy następuje przejazd na cmentarz i złożenie prochów lub trumny do grobu.
Zamiast krzyża przy grobie umieszczany jest pal świecki. Jest to elegancki pionowy pal pozbawiony symbolów religijnych.

Ostatnie pożegnanie zmarłego. Gdzie i jak to się odbywa?